POLITIKA PRIVATNOSTI


INFO
Vlasnik web stranice jamči točne i ažurne podatke te ima pravo promjene sadržaja web stranice bez daljnje obavijesti. Vlasnik ne snosi nikakvu odgovornost za probleme uzrokovane mogućim promjenama na web stranici, ažuriranjima ili obnavljanjem web stranice.

ZAŠTITNI ZNAK
Osim ako nije drugačije naznačeno, svi zaštitni znakovi (trademarks) na ovim stranicama, zakonski su zaštićeni. To također uključuje sve logotipe (logotipi proizvoda i korporativni logotipi), fotografije i drugi materijal objavljen na ovoj web stranici. Upotreba bilo kakvog materijala s ove stranice moguća je samo uz službeno odobrenje vlasnika.

OBAVIJEST O ODGOVORNOSTI

Svi tekstovi, fotografije i drugi materijali objavljeni na ovim stranicama, služe samo u informativne svrhe, a odabire ih i uređuje vlasnik. U slučaju bilo kakvog zanimanja za poslovnu suradnju od strane posjetitelja, vlasnik ne snosi nikakvu odgovornost za mogući netočan sadržaj web stranice. Osim u slučaju izravne štete prouzrokovane vlasnikovim namjernim nepromišljajem ili nemarom, vlasnik ili bilo koja druga pravna ili fizička stranka koja je surađivala u stvaranju ove web stranice ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu izravnu, neizravnu ili slučajnu štetu posjetitelju web stranice nastalu uslijed njegovog krivog tumačenja sadržaja web stranice.
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
Intelektualno vlasništvo nad sadržajem ove web stranice (uključujući izume, zaštitne znakove i djela zaštićena autorskim pravima) je zaštićeno. Nijedan sadržaj s ove web stranice ne može se objavljivati, kopirati ili koristiti na bilo koji drugi način, osim ako nije drugačije dogovoreno uz službeno vlasnikovo dopuštenje. Web stranice također mogu sadržavati neke podatke koje pružaju treće strane te poveznice na njihove stranice. Vlasnik ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj informacija objavljenih na web stranicama trećih strana.
ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Vlasnik prikuplja neke kontakt i osobne podatke samo od posjetitelja web stranica koji svjesno pristaju na to kako bi dobili pristup nekim web lokacijama s posebnim informacijama, koji se pretplaćuju na newsletter ili koji kupuju u web trgovini na ovoj web stranici. Odgovornost za istinitost osobnih podataka i drugih kontakt podataka snosi posjetitelj. Osobni podaci koristit će se isključivo za kontaktiranje posjetitelja po potrebi. Osobni se podaci neće koristiti u druge svrhe i neće se prosljeđivati trećim osobama. IP adresa može se koristiti za određivanje problema s poslužiteljem, ali samo ako posjetitelj to posebno zatraži.
WEB TRGOVINE
Ova web stranica sadrži poveznice do web trgovina nekih trećih strana. Vlasnik ne snosi nikakvu odgovornost za sadržaj tih web trgovina i njihova pravila.
FOTO I VIDEO
Posjetitelj festivala pristaje biti fotografiran i snimljen u video i audio zapisu, kao dio publike, bez ikakvih ograničenja. Posjetitelj se također slaže da se te slike, kao i audio i video snimci, mogu bez ograničenja koristiti za promociju festivala bez ikakve naknade.
KOLAČIĆI
Kolačić je mali dio podataka poslanih s web stranice i pohranjenih u korisnikovu pregledniku dok korisnik pregledava web stranicu. Kada korisnik pregledava istu web stranicu u budućnosti, podaci su već pohranjeni, a preglednik vraća kolačić na web stranicu kako bi obavijestio web stranicu o prethodnoj aktivnosti korisnika. Kolačići su dizajnirani kao pouzdan mehanizam za web stranicu kako bi se sjetila svog stanja ili aktivnosti koju je korisnik poduzeo u prošlosti. Ne koristimo kolačiće za pohranu bilo kakvih osobnih podataka.
Ova web stranica koristi sljedeće kolačiće:
JEDNOKRATNI KOLAČIĆ: koristi se za poboljšanje korisničkog iskustva i pamćenje odabira u korisničkim obrascima i korisničkim postavkama.
FACEBOOK KOLAČIĆ: koristi se za integraciju i povezivanje s našom Facebook stranicom
JEZIČNI KOLAČIĆ: kolačić koji se koristi za pohranu odabira korisničkog jezika.
KOLAČIĆ za pamćenje korisničkog odabira u vezi s korištenjem kolačića.

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade osobnih podataka i kontakt podataka
Ovo se pravilo odnosi na obradu (upotrebu) bilo kakvih osobnih podataka od strane MH Music Holiday GmbH (voditelj) ili koja se izvodi u ime voditelja.
Podaci o voditelju:
MH Music Holiday GmbH 
Rosentalerstr.189
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Austria
Koji se osobni podaci obrađuju?

Osnovni kontakt podaci (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresa);
- informacije o korištenju naših web stranica (klikovi na poveznice, utrošeno vrijeme) te informacije o odgovorima na naše e-mail poruke (ako je poruka otvorena, na koje ste poveznice kliknuli);
Pravni temelj za obradu osobnih podataka
Vaše osobne podatke možemo obraditi prema sljedećim zakonskim osnovama:
- kada je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obveza (npr. izdavanje računa za pruženu uslugu);
- kada je obrada vaših osobnih podataka potrebna za sklapanje i ispunjenje ugovora koji ste sklopili s nama ili zato što ste htjeli od nas nekakvu ponudu;
- kada ste dali suglasnost za obradu vaših osobnih podataka u specifičnu svrhu obrade, pri čemu uvijek imate pravo opozvati pristanak (npr. za personalizirane podatke naše ponude temeljene na profiliranju);
- kad imamo legitimno zanimanje za obradu vaših osobnih podataka (na primjer: kad vam pošaljemo e-mail u slučaju da vi nama pošaljete e-mail na našu web stranicu).
Svrhe obrade osobnih podataka
Vaše osobne podatke možemo koristiti u jednu ili više svrha:
- komuniciranje s vama u vezi s pružanjem naših usluga i odgovaranje na vaše upite;
- zaključivanje ugovora i ispunjavanje obveza koje proizlaze iz sklopljenog ugovora;
- komercijalne komunikacije (slanje e-mailova, uobičajene pošte i SMS poruka);
- komercijalne komunikacije na temelju prilagođenih ili individualiziranih ponuda i poruka, kreiranje korisničkih profila ili razvrstavanje u grupe od kojih svaka može primiti komercijalnu komunikaciju s različitim sadržajem. Prilikom izrade profila pratimo aktivnosti pojedinaca (kao što je vrijeme koje osoba provodi na određenom sadržaju koji ga zanima i otvaranje e-mailova) te učestalost i vrijednost prošlih kupovina;
- za provođenje bilo kakvih pravnih zahtjeva i rješavanje sporova.
Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke i što se nakon toga događa s njima?
Osnovne osobne podatke čuvamo cijelo vrijeme, sve dok na našim web stranicama imate status našeg registriranog korisnika, prijavljeni ste na naše newslettere, ... Vaše osobne podatke koji se obrađuju na temelju vašeg pristanka trajno čuvamo, ili dok ne opozovete svoj pristanak. Podatke o fakturama čuvamo 10 godina od izdavanja. Čuvat ćemo podatke potrebne za zaključivanje i ispunjavanje ugovora između vas i nas pet godina od završetka ugovora (isporuke robe). Nakon datuma isteka, vaši se osobni podaci brišu ili učine anonimnima,, što znači da ih obrađujemo na takav način da se više ne mogu povezati s vama niti vam se pripisati.
Dobrovoljno pružanja podataka i posljedice nepružanja
Pružanje osobnih podataka je dobrovoljno. Niste nam dužni pružati osobne podatke, ali ako ih ne pružite, ne možete primiti određene usluge ili sklopiti ugovore s nama. Pri svakom pribavljanju osobnih podataka obavijestit ćemo Vas o kojim je podacima riječ, a koji, ako ih ne pružite, dovode do spomenutih posljedica.
Tko ima pristup vašim osobnim podacima
Vaše osobne podatke niti prenosimo trećim osobama niti im omogućujemo da se s njima upoznaju (izvan tvrtke MH Music Holiday GmbH), osim onim osobama koje su s nama sklopile pisani ugovor kojim se provode određeni zadaci povezani s obradom podataka te su dužni poštovati zakonodavstvo o obradi i zaštiti osobnih podataka (tzv. ugovorni izvršitelji obrade). Ugovorni izvršitelji obrade kojima prenosimo osobne podatke jesu:

- Pružatelji marketinških usluga;
- Pružatelji internetskih usluga, …
Ugovorni izvršitelji obrade mogu obrađivati osobne podatke samo u okviru naših uputa i nije im dopušteno obrađivati ih u vlastite svrhe. Oni i njihovi zaposlenici obvezni su štititi povjerljivost vaših osobnih podataka.
Ugovorni izvršitelji obrade ne iznose osobne podatke u treće zemlje (izvan država članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU-a i Island, Norvešku i Lihtenštajn).
Kakva prava imate u vezi s osobnim podacima, kako možete opozvati suglasnost za obradu i kakve su posljedice opoziva
Imate sljedeća prava povezana s vašim osobnim podacima:
- na informacije o obradi vaših osobnih podataka;
- na pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrha obrade, kategorije osobnih podataka; primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci objavljeni ili će biti otkriveni, posebice primatelje u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; predviđeno razdoblje zadržavanja osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije korištene za utvrđivanje tog razdoblja; postojanje automatiziranog odlučivanja, što uključuje izradu profila i informacije o tome o kakvoj je logici riječ, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za vas;
- na jednu (besplatnu) kopiju vaših osobnih podataka u strojno čitljivom formatu koji sami navedete (ako je zahtjev podnesen elektroničkim sredstvima komunikacije, a ne zatražite drugačije, kopiju ćete primiti u elektroničkom obliku); za dodatne kopije koje zatražite možemo naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir troškove izrade;
- zatražiti ispravku netočnih, neispravnih ili nepotpunih osobnih podataka;
- pravo na ograničavanje obrade u slučajevima:
▪ osporavanja točnosti osobnih podataka, na razdoblje u kojem nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
▪ obrada je nezakonita i protivite se brisanju vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
▪ mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali potrebni su vama radi uspostavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
- pravo na brisanje svih osobnih podataka (pravo na zaborav), pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti navedeni u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka, a posebno kada opozovete suglasnost za obradu osobnih podataka;
- na ispis osobnih podataka u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu s pravom prijenosa tih podataka na drugog voditelja obrade bez našeg ometanja;
- prekid korištenja osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga, uključujući i izradu profila;
- da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 22. Opće uredbe o zaštiti podataka;
- pravo podnošenja žalbe protiv nas nadležnom tijelu za zaštitu podataka (Povjerenik za informacije Republike Slovenije, ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši Opće propise o zaštiti podataka. Njihove kontakt podatke možete pronaći ovdje: https: //www.ip-rs.si/en/).
Postupak ostvarivanja prava
Svoje zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava koji se tiču vaših osobnih podataka možete uputiti u pisanom obliku na bilo koju adresu navedenu prvi vrhu ovog dokumenta pod “Voditelj obrade osobnih podataka i kontakt podataka.”
U svrhu pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava povezanih s osobnim podacima, od vas možemo zatražiti dodatne informacije, a postupanje možemo odbiti samo ako dokažemo da vas ne možemo pouzdano identificirati.
Na vaš zahtjev kojim ostvarujete svoja prava u vezi s osobnim podacima, mi moramo odgovoriti bez nepotrebnog odgađanja i najkasnije u roku od mjesec dana od zaprimanja vašeg zahtjeva.

Više o GDPR regulaciji
Što je GDPR?
GDPR je skraćenica za Opću uredbu o zaštiti podataka kojom se uspostavljaju nova pravila koja se odnose na zaštitu osobnih podataka (od ovog trenutka nadalje: Opća uredba).
Gdje mogu dobiti službeni tekst Opće uredbe?
Ovdje (klikni).