Uvjeti i odredbe festivala Headbanger’s Holiday

Ova stranica obavještava o uvjetima i utvrđuje iste između Headbanger's Holiday festivala (MH Music Holiday GmbH), (u daljnjem tekstu Organizator Headbanger's Holiday festivala) i kupca festivalske ulaznice (što uključuje i poklon ulaznice) i/ili drugih posjetitelja ili gostiju na festivalu. Kupovinom ili primanjem ulaznice, ili ako u bilo kojem slučaju posjećujete Headbanger's Holiday festival i/ili ste prisutni na festivalskom području, u potpunosti se slažete i obvezani ste ovim Uvjetima i odredbama. Molimo pažljivo pročitajte Uvjete i odredbe.

Organizator Headbanger's Holiday festivala zadržava pravo da u bilo kojem trenutku promijeni ove Uvjete i odredbe. Svi izmijenjeni uvjeti i odredbe bit će objavljeni na ovoj web stranici. Redovito provjeravajte ovaj odjeljak zbog mogućih promjena te kako biste bili sigurni da imate najnovije informacije. Ukoliko kupite ulaznicu nakon bilo koje izmjene ovih Uvjeta, prihvaćate da ćete biti obvezani ažuriranom verzijom ovih Uvjeta. Organizator Headbanger's Holiday festivala zadržava pravo izmjene ili ažuriranja programa, mjesta ili rasporeda u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Sve moguće izmjene bit će objavljene na našoj web stranici www.headbangersholiday.com i/ili Facebook stranici festivala, stoga ih redovito provjeravajte. U slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uvjeta, Organizator Headbanger's Holiday festivala zadržava pravo otkazati ulaznice, zabraniti ulaz, ukloniti vlasnika ulaznice s mjesta festivala ili oduzeti prekršajne predmete, ovisno o slučaju te, u svakom slučaju, zadržati sva sredstva plaćena za festivalsku ulaznicu. Organizator Headbanger's Holiday festivala zadržava pravo dodavanja koncerata i/ili dodatnih dana cjelokupnoj naplati iznosa ulaznice festivala. Ova ulaznica možda neće pokriti takve dodatke i u tom slučaju mogu se pojaviti nadoplate. Svi vlasnici ulaznica i potencijalni posjetitelji bit će obaviješteni o takvim aktivnostima putem www.headbangersholiday.com i/ili Facebook stranice festivala.

Svaka festivalska ulaznica ima svoju deklariranu vrijednost i u vlasništvu je Organizatora Headbanger's Holiday festivala dok za nju ne bude plaćena puna cijena. Kupovinom ulaznice posjetitelj u potpunosti prihvaća pravila ponašanja festivala i Organizatora Headbanger's Holiday festivala. Ulaznica u tiskanom obliku bez odreska smatrat će se nevažećom. Držite ulaznicu na sigurnom mjestu, ne lomite ju i ne savijajte ju. Organizator Headbanger's Holiday festivala ne prihvaća nikakvu odgovornost za probleme uzrokovane mehaničkim ili bilo kakvim drugim oštećenjima ulaznica nakon kupnje, što bi moglo rezultirati proglašavanjem ulaznica nevažećima. Datum festivala Headbanger's Holiday podložan je promjenama bez prethodne najave. O takvim ćete aktivnostima biti obaviješteni putem www.headbangersholiday.com i/ili Facebook stranice festivala. Organizator Headbanger's Holiday festivala zadržava pravo izmjene sadržaja ili vremena cijelog ili bilo kojeg dijela festivala zbog okolnosti izvan naše razumne kontrole, a također zadržava pravo izmjene  ili ažuriranja programa, mjesta ili rasporeda u bilo koje vrijeme bez prethodne najave i bez obveze povrata novca ili zamjene ulaznica. Sve moguće izmjene bit će objavljene na našoj web stranici www.headbangersholiday.com i/ili Facebook stranici festivala, stoga ih redovito provjeravajte. Organizator Headbanger's Holiday festivala zadržava pravo prilagodbe cijene ulaznica u slučaju izrazito negativne stope inflacije. Organizator Headbanger's Holiday festivala savjetuje posjetiteljima festivala da kupuju ulaznice samo na ovlaštenim prodajnim mjestima.
Nakon ulaska u prostor festivala vaša će ulaznica biti poništena i dobit ćete festivalsku narukvicu, što će vam omogućiti da bez ograničenja napuštate i ponovno ulazite na festivalske prostore. Od tog trenutka ulaznica više ne vrijedi. Vlasnik ove ulaznice izjavljuje da je obaviješten o pravilima koja je Organizator Headbanger's Holiday festivala objavio na www.headbangersholiday.com i da u potpunosti prihvaća ta pravila. Ako se vlasnik ne bude pridržavao pravila objavljenih na www.headbangersholiday.com ili na bilo koji način zloupotrijebi ulaznicu ili festivalsku narukvicu, bit će uklonjen s mjesta održavanja i/ili predan nadležnim tijelima. Organizator Headbanger's Holiday festivala zadržava pravo odbiti ili zabraniti ulaz na festival svakome tko predstavlja bilo kakav rizik ili prijetnju samom festivalu, na bilo koji način može ugroziti sigurnost posjetitelja ili uzrokovati bilo kakve probleme.
Već izdane festivalske narukvice ne mogu se prenijeti na drugu osobu. Kupnjom festivalske ulaznice posjetitelj festivala također prihvaća i suglasan je s određenjima Ulaznog radnog vremena festivala. Posjetitelj također prihvaća i slaže se da nije moguće zamijeniti ulaznicu za narukvicu izvan radnog vremena Ulaza, pa samim time ulaz na festivalsko područje nije moguć.
Ulaz i sudjelovanje na festivalu, uključujući boravak u festivalskom kampu, na vlastiti je rizik posjetitelja. Organizator Headbanger's Holiday festivala neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak, ozljede ili štetu nastalu na festivalu, uključujući štetu, krađu ili gubitke na imovini i vozilima (automobili, kamperi, motocikli, uključujući kamp prikolice i sl.), ako je razlog tomu nemar vlasnika ulaznice ili nepredvidive aktivnosti trećih strana, uključujući i više sile.
U slučaju da je festival otkazan ili odgođen iz bilo kojeg razloga, osim zbog više sile/Force Majeure, vlasnici ulaznica bit će obaviješteni o valjanosti ulaznica i mogućim povratima novca. Vlasnici ulaznica bit će obaviješteni o odgodi festivala ili svim mogućim promjenama putem e-maila, a iste informacije bit će objavljene na našoj web stranici www.headbangersholiday.com i/ili Facebook stranice festivala. Organizator Headbanger's Holiday festivala zadržava pravo izmjene dijelova programa u skladu s konceptom festivala. U slučaju takve izmjene, ulaznica je jednako valjana, ne može se vratiti i neće se tražiti dodatna naknada.
Organizator ne prihvaća odgovornost za krivotvorene ulaznice. Ulaznica ima poseban način zaštite, a svaka zlouporaba istog tretirat će se sukladno zakonu. U slučaju otkazivanja festivala, promjene datuma ili bilo kojih drugih promjena u vezi s festivalom, dodatni troškovi (javni ili organizirani prijevoz, aranžmani za privatna putovanja, smještaj i/ili drugo) neće se nadoknađivati. Svi posjetitelji festivala (uključujući maloljetnike) daju punu suglasnost da budu fotografirani ili snimljeni kao dio publike. Svi video, foto i audio materijali stečeni na festivalu mogu se koristiti u promotivne svrhe festivala Headbanger's Holiday i druge promotivne aktivnosti koje organizira Organizator Headbanger's Holiday festivala. Posjedovanjem bilo kakve festivalske narukvice i/ili ulaskom u prostor festivala i/ili svojom prisutnošću na mjestu događaja, potvrđujete i u potpunosti se slažete s time da možete biti fotografirani i snimljeni kao dio takvih promotivnih snimaka kao i s njihovom upotrebom u distribuciji (komercijalnoj ili drugoj) bez ikakvih potraživanja ili naknade.
Strogo je zabranjeno na festivalsko područje unositi bilo kakve ilegalne supstance, staklo (bilo koje vrste), sprejeve, lasere, kanistere za plin, vatromet, baklje, kineske lampione, bilo kakve trube ili druge slične stvari koje mogu stvarati veliku buku, kao i bilo koji predmet koji se može upotrijebiti kao oružje. Headbanger's Holiday festival ima nultu toleranciju na drogu i tzv. ”legalnu drogu” (legal high) a onima koji pokušaju ući na festival s istima bit će odbijeni. Ukoliko osoba bude uhvaćena na festivalskom području s posjedovanjem ilegalnih supstanci/droge ili “legalne droge”, o tome će biti obaviješteni nadležne službe/policija, oduzet će se narukvica festivala, osoba će biti uklonjenja sa prostora festivala, a budući pristup bit će ograničen, bez ikakvih objašnjenja i bez povrata novca.
Možete biti pretraženi pri ulasku na festival. Svi predmeti koji se mogu koristiti na nezakonit, opasan ili uvredljiv način bit će zaplijenjeni. Organizator Headbanger's Holiday festivala ne snosi nikakvu odgovornost za povratak zaplijenjenih predmeta. Ako osoba posjeduje ilegalne tvari, o tome će se obavijestiti nadležne službe te osoba može biti uhićena.
UPOZORENJE: Izloženost glasnoj glazbi može oštetiti sluh. Rasvjeta koja uključuje stroboskopske efekte može biti opasna za osobe koje pate od epilepsije.
Viša sila / Force Majeure: u slučaju okolnosti izvan kontrole Organizatora Headbanger's Holiday kao što su rat, građanski ili politički nemiri, akcije i naredbe vlasti, štrajkovi, katastrofe, epidemije, pandemije ili druge velike štete ili vrlo neočekivani čimbenici, Organizator festivala Headbanger's Holiday može otkazati ili je prisiljen otkazati festival. U tom slučaju se sva primljena sredstva, uključujući (ali ne ograničena na) novac od prodanih ulaznica, kampiranja, dodatnih naknada, sponzorstva, donacije i slično, neće vratiti.
Na festivalsko područje mogu ući samo posjetitelji stariji od 18 godina. Osoblje na ulazu festivala može zatražiti posjetitelje da pokažu važeću osobnu iskaznicu/dokaz o identifikaciji (važeća putovnica ili važeća osobna iskaznica, kopije nisu dozvoljene). Vlasnici ulaznica mlađi od 18 godina mogu ulaziti samo u pratnji roditelja ili zakonskog skrbnika. Djeca do 12 godina starosti mogu besplatno ući na festival u pratnji roditelja ili zakonskog skrbnika. Roditelji i/ili zakonski skrbnici u potpunosti su odgovorni za svoju djecu/maloljetnike tijekom cijelog trajanja festivala. Djeci i maloljetnicima na festivalu neće se služiti alkoholna pića.
Organizator Headbanger's Holiday festivala ne preuzima odgovornost za robu ili usluge kupljene od trećih osoba. Ulaznice se ne mogu koristiti kao dio bilo kakvog marketinga, medija, komercijalne ili ne-komercijalne prodaje bez prethodnog pismenog odobrenja Organizatora Headbanger's Holiday festivala. Kako biste zaštitili vlastitu sigurnost i sigurnost drugih gostiju, molimo da se ponašate odgovorno.
Ako budete uhvaćeni kako urinirate ili obavljate “veliku nuždu” na nekom drugom mjestu a ne u toaletima, oduzet će vam se festivalska narukvica, bit ćete uklonjeni sa prostora festivala, a budući pristup bit će ograničen, bez ikakvih objašnjenja i bez povrata novca.
Molimo vas da koristite postavljene kante za smeće, mjesta za recikliranje te da odvajate otpad! Paljenje plastike, posteljine, šatora, namještaja i drugih predmeta nije dozvoljeno nigdje na festivalu i moglo bi rezultirati kaznenim prijavama protiv svih sudionika uhvaćenih u tome.
Antisocijalno i neprikladno ponašanje neće se tolerirati i bilo kojem posjetitelju koji se bude tako ponašao oduzet će se festivalska narukvica, bit će uklonjen sa prostora festivala, a budući pristup bit će ograničen, bez ikakvih objašnjenja i bez povrata novca.

KUĆNI LJUBIMCI
Kućni ljubimci strogo su zabranjeni na području festivala, uključujući i prostor za kampiranje. Bilo kojem posjetitelju koji se ne bude pridržavao ovog vrlo strogog pravila oduzet će se festivalska narukvica, bit će uklonjen sa prostora festivala, a budući pristup bit će ograničen, bez ikakvih objašnjenja i bez povrata novca.

KAMPIRANJE
Kampiranje u festivalskom kampu moguće je samo posjetiteljima s važećom festivalskom ulaznicom. Kampiranje je dopušteno samo na predviđenom području za kampiranje. Zabranjeno je postavljati šatore izvan ograđenog prostora festivalskog kampa ili u zabranjenim prostorima festivalskog kampa.
Neregistrirane osobe i bilo tko bez valjane festivalske narukvice ne može ući u festivalski kamp, a posjetitelji koji odsjedaju u kampu festivala ne smiju dovoditi takve osobe na mjesto festivalskog kampa.

PARKIRANJE
Auto parkiralište dostupno je samo posjetiteljima s važećom ulaznicom za Headbanger's Holiday festival. Vozila su parkirana na prostoru festivalskog parkinga i prostora za kampiranje i parkiranje u potpunosti na rizik vlasnika. Molimo vas da poštujete osoblje osiguranja na parkiralištu i parkirate svoj automobil prema uputama. Organizator Headbanger's Holiday festivala neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu na festivalu, uključujući štetu, krađu ili gubitke na imovini i vozilima (automobilima, kamperima, motociklima, uključujući kamp prikolice itd.), ukoliko je uzrok nepažnja vlasnika ulaznice, nepredviđene okolnosti ili treće strane, uključujući više sile.

Ovi se Uvjeti tumače u skladu s hrvatskim zakonodavstvom, a bilo kakvo osporavanje ovih Uvjeta podložno je isključivoj nadležnosti Hrvatskog suda.